KHÓI SƯƠNG MONG MANH – BĂNG KIỀU, LAM ANH

0
1033

Khói Sương Mong Manh – Băng Kiều, Lam Anh

Liveconcert Đêm Tình Nhân

Bằng Kiều, Minh Tuyết, Lam Anh, Như Loan, Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Quốc Thiên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Date: 11/10/2014
Time: 20h00
Đơn vị sản xuất: HP Entertainment (Vietnamshow), IB Group
Đạo diễn: Phạm Hoàng Giang
Giám đốc sản xuất: Nguyễn Thùy Dương
Giám đốc truyền thông: Nguyễn Minh Hạnh

ĐỂ LẠI MỘT BÌNH LUẬN