Liveshow

Mỗi liveshow là một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ những cảm hứng sáng tạo có màu sắc, sức hấp dẫn và đầy cảm xúc. Để chuyển hoá thành nghệ thuật trong đêm diễn, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tài của người “tổng chỉ huy” phải am hiểu nhiều loại ngôn ngữ nghệ thuật, biết cân nhắc tỷ lệ của việc áp dụng, cuối cùng là thực hiện điều tiết công việc một cách trôi chảy và dĩ nhiên là tiết kiệm.