CHUYỆN PHÒNG VÉ – BẰNG KIỀU (BẰNG KIỀU IMPRESSION 2013)

0
1032

Hài kịch Chuyện Phòng vé Đêm Liveconcert Bằng Kiều Impression 2013
Tại: trung tâm hội nghị quốc gia 2/10/2013

ĐỂ LẠI MỘT BÌNH LUẬN