Ca Khúc: Lời anh đã nói – Kỳ Anh Trang
Show Dream Night 2012