Xây dựng chiến lược truyền thông, PR:

 • Thực hiện và xây dựng các chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng
 • Xây dựng chiến lược truyền thông
 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ truyền thông
 • Quảng cáo truyền hình
 • Đặt chỗ quảng cáo
 • Đưa tin sự kiện trên các kênh truyền hình
 • Quay phim, chụp ảnh quảng cáo
 • Quay phim, chụp ảnh tư liệu
 • Xây dựng hình ảnh (slide) theo chủ để
 • Chạy phụ đề các ngôn ngữ
 • Biên tập phụ đề, đầu đề, giới thiệu phim
 • Tư vấn về báo chí
 • Cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về báo chí
 • Soạn thảo và phát hành thông cáo báo chí.
 • Phát triển các chủ để, đặt chỗ, đặt bài trên các trang báo
 • Phát triển các cơ hội phỏng vấn
 • Theo dõi, giám sát, điều phối, thu thập thông tin báo chí