MV CA NHẠC

  • Kinh doanh các hoạt động của các  nhà hát, các phòng hoà nhạc và các cơ sở nghệ thuật khác

  • Hoạt động phát hành phim, video ca nhạc

  • Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

  • Hoạt động hỗ trợ việc sản xuất và phát hành MV

  • Đạo diễn các liveshow ca nhạc, MV, VIDEO âm nhạc