Thanh Thủy vốn có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời xen lẫn các truyền thuyết của dân tộc thể hiện qua các di tích lịch sử văn hóa còn lại đến ngày nay.  Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển du lịch, huyện Thanh Thủy đã tổ chức Tuần Du lịch Thanh Thuỷ Mùa thu năm 2022.


Chương trình được thực hiện bởi Vietnamshow
Đạo diễn: Phạm Hoàng Giang
Âm nhạc: Nguyễn Tuân
Giám đốc Sản xuất: Phương Lâm
Chủ nhiệm: Minh Hạnh
Thiết kế: Minh Hiếu, ZuDio