Dịch vụ cung cấp các thiết bị, máy móc phục vụ cho việc sản xuất âm nhạc, event…

 

  • Cung cấp các thiết bị phát thanh, truyền hình, thiết bị sản xuất điện ảnh

  • Các thiết bị liên quan đến khâu tổ chức sự kiện

  • Thiết bị liên quan dịch vụ in ấn

  • Dịch vụ liên quan đến in

  • Lắp đặt hệ thống điện, setup âm thanh ánh sáng event, liveshow….

  • Cho thuê xe có động cơ

  • Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu dẫn điện, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

  • Bán buôn máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.